ONDERHOUD EN MONITORING

De ICT binnen uw organisatie bestaat uit een hoop onderdelen: de netwerkinfrastructuur, internetverbinding, telefonieomgeving, verschillende typen werkplekken. Stuk voor stuk ICT-onderdelen die goed onderhouden moeten worden en waarbij professionele support van belang is. Voor zowel de hardware als software. Om dit goed te regelen, heb je een ICT-partner nodig waarbij je alle ICT-zaken onder kunt brengen.

Bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van een betrouwbare en goed functionerende IT-omgeving. Een niet goed functionerende IT-omgeving is naast een grote bron van ergernis, ook een steeds grotere kostenpost. Proactief beheer speelt hierbij een essentiële rol. Niet ad-hoc brandjes blussen, maar anticiperen op situaties in de toekomst.

Monitoring
Het gaat niet langer alleen om het reageren op meldingen en het oplossen van verstoringen, de kern ligt in het continu analyseren van gegevens die voortkomen uit het monitoren van de ICT-onderdelen. Zo hoeven problemen niet opgelost te worden, maar kunnen ze voorkomen worden.

Om proactief beheer te realiseren,  is intelligente tooling nodig. Spete.nl ICT Diensten werkt met het geavanceerde monitoring- en patching tool N-Able van SolarWinds, waarmee dit te realiseren is.

Onderhoud

Hoe lastig, inefficiënt en kostbaar is het als u te maken hebt met verschillende leveranciers voor uw ICT-onderdelen. Het begint vaak al met het maken van afspraken voor onderhoud. Ook als er een storing is, wijzen verschillende leveranciers gemakkelijk naar elkaar. Als u alles bij één verantwoordelijke partij legt, krijgt u meer zekerheid en kunt u te allen tijde rekenen op snelle en adequate ondersteuning.

Spete.nl biedt de mogelijkheid om hiervoor een overeenkomst af te sluiten. In een door u te kiezen SLA (Service Level Agreement) is vastgelegd welke vorm van support u wenst, waarbij we de volgende opties hebben:

Uiteraard is maatwerk in overleg mogelijk.

In de overeenkomst staat beschreven welke onderhoudstaken iedere maand verricht worden op de servers en de werkplekken en voor welke onderdelen binnen uw ICT-omgeving. Tevens is er de mogelijkheid om een ‘all-in’ contract af te nemen, waarbij de kosten voor ondersteuning zijn inbegrepen.

Een aantal voordelen van een onderhoudsovereenkomst:

  • Anti-virus bescherming met centraal management en monitoring vanuit Spete.nl.
  • Automatisch wekelijkse updates van Microsoft en third party software zoals Adobe Reader etc., gemanaged en gemonitord vanuit Spete.nl.
  • Actieve monitoring van PC’s en netwerkapparatuur. Denk hierbij aan actieve controle van schijfruimte, geheugengebruik en virusuitbraken.
  • Actief bijhouden van de beheerdocumentatie van de gehele ICT-omgeving. Hierdoor heb je altijd 1 centrale plek waar alle ICT-documentatie voorhanden is. Deze documentatie is uiteraard ook beschikbaar voor de klant.
  • Dagelijkse controle van de back-up (indien aanwezig middels een door ons ondersteund back-up platform).
  • Recht op ondersteuning op afstand tijdens kantooruren op basis van de afgesproken SLA.
  • Voorrang op klanten zonder een supportovereenkomst.
  • Calamiteitenondersteuning voor klasse 1 storingen, binnen en buiten kantoortijd, op basis van de afgesproken SLA.