WERKPLEKBEHEER

Een goed functionerende werkplek draagt bij aan de productiviteit van de medewerker.
Sinds de introductie van Cloud-diensten, kunnen steeds meer taken afgevangen worden waar voorheen een server voor vereist was. Denk hierbij aan diensten als Office 365 voor de centrale e-mailafhandeling, Cloud storage voor centrale bestandsopslag van bestanden inclusief rechtenbeheer of online back-up voor het veiligstellen van meerdere versies van alle bedrijfskritische data buiten de deur.

De ICT-beheerder van Spete.nl kan het volledige beheer van uw werkplekken en bijbehorende diensten uit handen nemen.

Onderhoud
Spete.nl heeft de technische kennis en ervaring om uw werkplek optimaal in te richten en te beheren. We kunnen uw werkplekken zowel op afstand als bij u op locatie beheren en voeren middels ons geavanceerd monitoring- en patching systeem preventief onderhoud uit zonder dat u daar last van heeft. Denk hierbij aan de automatische uitrol en monitoring van updates van Microsoft en third party software op basis van afgesproken onderhoudsmomenten (maintenance windows), maar ook de controle op de back-up of correcte werking van antivirus en antimalware.
Zo zijn uw werkplekken altijd up-to-date en goed beveiligd.

Support
Middels het geavanceerde monitoringsysteem bieden we ook de mogelijkheid om problemen met uw PC te signaleren voordat ze ontstaan. Het voordeel hiervan is de waarborging van de continuïteit van uw werkplekken, omdat potentiële problemen herkend worden voordat het echte problemen worden.

Er kan zich een moment voordoen binnen een bedrijf, dat er een werkplek defect raakt. U wilt natuurlijk dat dit de continuïteit van uw bedrijfsvoering zo min mogelijk verstoort. Bij calamiteiten rondom ICT, is het zaak om snel te reageren en te handelen. Daarom biedt Spete.nl calamiteitenondersteuning op verschillende niveaus, passend bij uw organisatie.

Om de continuïteit van uw werkplekken zo volledig mogelijk te waarborgen, bieden wij bovenstaand genoemde onderdelen als bundel aan middels een onderhoudsovereenkomst.

Levering en implementatie
Naast het onderhoud en support, levert Spete.nl ook hard- en software op basis van een strenge selectie van alleen kwaliteitsmerken en modellen, gebaseerd op meer dan 10 jaar productervaring.